આ સંબંધો એક મોસમ,જીવ્યા એ સમણાં હતા ,મુકુલ દવે ‘ચાતક ‘

જાન્યુઆરી 15, 2021 Chataksky 0

આ   સંબંધો   એક   મોસમ,  જીવ્યા  એ  સમણાં  હતા તું   ને   હું   છે  આપણાં  સમ , જીવ્યા  એ  તડકા  હતા  કેટલાં   ટહુક્યાં   વિહંગો   ને   ઉડ્યા  પણ  એતો  […]

આંખ મીંચીને “હું ક્યાં છું ,” એ તમે ધારો ,મુકુલ દવે ‘ચાતક ‘

ડિસેમ્બર 21, 2020 Chataksky 0

આંખ  મીંચીને  “હું  ક્યાં  છું ,”  એ તમે ધારો  હું   સમયની   આણ   છું,   છલનાને  હંકારો    સ્વચ્છ   અભિયાન  ચાલે  છે   શહેરમાં  તેથી  ના  મળે  પથરો […]

આંખ હૈયાની શિકાયત કબૂલતી હોય જાણે, મુકુલ દવે ‘ચાતક’

ડિસેમ્બર 9, 2020 Chataksky 0

આંખ   હૈયાની   શિકાયત    કબૂલતી   હોય   જાણેના  આવે  મળવા  છતાં  આંખ  બોલતી હોય જાણે  ગૂંગળાયેલા   એવા   મૂંગા   પથ્થરને   એ   પૂજે   છે થીજી   ગયેલા   મૌનની  વાચા  ફૂટતી   હોય  જાણે   લોક  દીવાનગી  ગ્રહી  પાગલખાને  કેમ જતાં  હશે ?કોઈ    રહસ્યમય   કડી   કંઇ  […]

શ્રધ્ધા કેરું શબ્દનું પર્યાય રણ વિસ્તરે છે ,મુકુલ દવે ‘ચાતક ‘

નવેમ્બર 28, 2020 Chataksky 0

શ્રધ્ધા    કેરું    શબ્દનું    પર્યાય     રણ    વિસ્તરે     છે  ને   મને   કોઈ   નસીબનું    નામ    લઈને   છેતરે    છે  તુજ  […]

બન્ધુ ,આ જખ્મો જો ,એમાં કોઈનોય વાંક ના જો ,મુકુલ દવે ‘ચાતક’

નવેમ્બર 12, 2020 Chataksky 0

બન્ધુ , આ  જખ્મો  જો , એમાં  કોઈનોય  વાંક ના જો  જિન્દગીનીના અર્થ ખુલ્લા થાય છે ,એમાં આંક ના જો  છોને   પ્રતીક્ષાને   બહાને  જિન્દગી  જીવાઈ  […]

ડૂબી રહ્યો છે આફતાબ ,તને કેમ સમજાવું ,મુકુલ દવે ‘ચાતક ‘

ઓક્ટોબર 27, 2020 Chataksky 0

ડૂબી   રહ્યો   છે   આફતાબ , તને  કેમ  સમજાવું  એનો   નથી  કોઈ   જવાબ ,  તને  કેમ  સમજાવું ફરી  ગઈ  છે  દુનિયા કે  એમની  નજર  બોલ  તું  […]

મધ દરિયે મારી એ ડૂબતી નાવને થામ આપો ,મુકુલ દવે ‘ચાતક ‘

સપ્ટેમ્બર 9, 2020 Chataksky 0

મધદરિયે  મારી   એ   ડૂબતી   નાવને   થામ  આપો ,ને  પછી  તમે  ક્યાં  રહો  છો  તેનું  એ   નામ  આપો તરસ્યો  રહ્યો  છું  હું  ભર  મધદરિયે   ને  છતાં  […]

આવ પાસે બેસ આજે દિલ્લગીની વાત કર,મુકુલ દવે ‘ચાતક’

ઓગસ્ટ 24, 2020 Chataksky 0

આવ   પાસે   બેસ   આજે   દિલ્લગીની  વાત  કરઆંખથી   આંખો   મિલાવો  જિન્દગીની  વાત  કર છિપતી   નથી  એ  તરસ  પીશું   હળાહળ  ઝંખનાજામ   ઉઠાવ   ઘૂંટ   લઈ   તું  બેકસીની  વાત  […]