આંખની તારી મયકશીનું મેં તોફાન શરાબમાં જોયું ,મુકુલ દવે’ચાતક’

આંખની   તારી  મયકશીનું  તોફાન  મેં  શરાબમાં  જોયું
ને  એ પણ કેવી  કમાલ કે બસ આ તારી કમાલમાં જોયું

કોણ   હું,   શું   નામ   મારું,   ક્યાં   છે  મુકામ   મારો   એ
તારા  રહેમો  કરમથી મારું નામ દુઆના મુકામમાં જોયું

હું  ગયો  છું  થીજી  ઓગાળો  શ્વાસની ગરમીથી આવીને
છે  મઝા  ઊછીના શ્વાસમાં  ને  એ  તારા અંજામમાં જોયું

ચાંદનીની   આબરૂ   પૂનમની  રાતે  ક્યાં   ને  કેવી  રહી
ચાંદનીની ટાઢક સતત તારા ચહેરે એવું ઉજાસમાં જોયું

એ  પ્રણયના તર્ક  વિતર્ક ધર ના બુધ્ધિની આગળ તોયે
પ્રેમનું   આજે  ડહાપણ  પાંગરતું   એવું  નકાબમાં  જોયું
મુકુલ દવે’ચાતક’


https://amzn.to/3fF9Q55
saw the storm of your Mayakshi in the wine
And how wonderful it is that I just saw this in your wonder

Who am I, what is my name, where is my destination?
Tara Rahmo Karam saw my name in the place of prayer

I’m gone from the heat of the freezing melt breath
It’s fun to breathe and see your destiny

Where was Chandni’s reputation on Poonam’s night?
Chandni’s chill was constantly seen on Tara’s face

The argument of love is in front of the intellect of Dhar
Today I saw the wisdom of love in a mask
Mukul Dave ‘Chatak’

मैंने शराब में तुम्हारी मायाक्षी की आंधी देखी
और यह कितना अद्भुत है कि मैंने आपके आश्चर्य में बस यही देखा

मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या है, मेरी मंजिल कहां है?
तारा रहमो करम ने प्रार्थना के स्थान पर मेरा नाम देखा

मैं ठंडी साँसों की गर्मी से बेहाल हूँ
सांस लेने और अपने भाग्य को देखने के लिए मजेदार है

पूनम की रात चांदनी की प्रतिष्ठा कहाँ थी?
चांदनी की ठिठुरन ने तारा के चेहरे को लगातार इस तरह से देखा

प्रेम का तर्क धार की बुद्धि के सामने है
आज मैंने नकाब में प्रेम की बुद्धि देखी
मुकुल दवे ‘चातक’

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*