આંખનો પ્યાલો છલોછલ છલકાઈ ને જામ થઇ  જાએ ,
જે   મહિમા   જાણે   પીવાનો  એ   ગુલામ  થઇ   જાએ ,

આમ  પકડીને  તું  બેસી  તો રહેજે  દોસ્ત  આ  પાલવ ,
છાંયડા  જ્યાં  આવતા રહ્યાં , સતત મુકામ  થઇ  જાએ ,

સાત    ફેરાના   સફરમાં   તો   પડે   છે  ગાંઠ   બે   છેડે
છોડવા જ્યાં જાય ત્યાં મજબૂત થઇ અંજામ થઇ  જાએ ,

આંખ  ભીતર  સાત  જન્મોના  પડળ  તો  ઊંઘડે  ધીમે ,
એકદમ  ઉખાડતાં,  તરસ્યાં  ઘડા  બેફામ   થઇ   જાએ ,

કોણ   છે   એવું  સફરમાં   વિપત્તિઓ   ના  કોઈ   આવે ,
દુઃખ  ને  અવસર  કરી  જાણે  એનો સંગ્રામ થઇ  જાએ ,

ક્યાંય પગરવ સંભળાતા તો નથી ‘ચાતક’તરસતા ત્યાં
મૃગજળની  છે  ગલી  કેવી, તરસ  સુમસામ થઇ  જાએ ,

મુકુલ દવે ‘ચાતક’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *