આવી  વરસે   વરસાદની  જેમ,પૂછે છે મને  તલસતાં  કેમ નથી ?
ભીંજવતા નથી ભીંજાય છે ખુદ ,પૂછે છે મને પલળતા  કેમ નથી ?

શોધતો   ફરું   સવાર   સાંજ   જાણીતા   ચહેરામાં    તારો   ચહેરો ,
રંગબેરંગી   છૂપા  વેશે  મળે , પૂછે  છે  મને  ઓળખતા કેમ નથી ?

આઠ      પ્રહર      અતૃપ્ત      એષણાના      દરિયામાં   ફંગોળાવું ,
ડૂબતાને    તણખલું   બતાવી  ,પૂછે   છે મને પકડતા  કેમ  નથી ?

ઝુલ્ફો    લહેરાવી    સમેટી   લે    એક    ઝાટકે   માયાના  તાંતણે ,
લહેરાતી  ઝુલ્ફોનાં  જાળા  ગૂંથે , પૂછે  છે મને  ઝીલતા  કેમ નથી ?

એકમેકનાં    હૈયાં    ઝાલ્યાં    રહ્યાં   સ્વપ્નાં     થીજ્યાં    આંખોમાં ,
પકડદાવના  મોહ  કેવા  ચાતક, પૂછે  છે  મને તરસતા  કેમ નથી ?

મુકુલ દવે “ચાતક”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *