આવે તો સારું ના આવે તો પોતે પાછા આમ ન આવે ,મુકુલ દવે ‘ચાતક’

આવે  તો  સારું  ના  આવે  તો  પોતે  પાછા  આમ  ન  આવે
સિઝદો   કરું  દ્વારે   પ્રતીક્ષાને  બહાને  એ   કામ   ન   આવે

જે   પણ   થવાનું   થૈ   ગયું   તું   કેમ   ગુમસુમ  થઇ  ગઈ  છે
તારા   ગયાને   આજ   સુધી  કોઈ  પણ  પયગામ   ન   આવે

છે    હાથનો    સ્પર્શ    હજી   અકબંધ   મારા   હાથમાં    જો
આ છે અઝબ અવગણના તારા હોઠપર મારું  નામ  ન આવે

સંજોગને  અપનાવ  તો  ગયો   હું  આથી   શું  હોય  વધું  કહે
દુદર્શા  નિહાળી  મારી  છતાં  ખુદાનો  એ  અંજામ   ન  આવે

તું    પણ   સમયનો   મર્મ   સમજીને   સમયનો    ભેદ    કહેજે
શ્રદ્ધા    ભલે    હોય   ઈશ્વર   ઉપર   છતાં    મુકામ  ન   આવે

મુકુલ દવે ‘ચાતક’

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*