એવું નથી તારા બારણાં ખખડાવતો નથી ,મુકુલ દવે ‘ચાતક’

એવું   નથી   તારા  બારણાં  ખખડાવતો   નથી
હું   કેમ  મારી  યાદોને  ખુદ  સમજાવતો  નથી

પીતા   અમે   પી   ગયા  તમારી  ચાહને  પછી
મળ્યું   તરસમાં  એ  પ્યાસને  લંબાવતો  નથી

દિલમાં    ક્યાંથી   એમને    હું   સાચવીને   રહું
એથી   અતીતના   પ્રકરણ   ઉથલાવતો   નથી

યાદો    પ્રણયની   દાદ   છે   બીજું   કંઈ   નથી
વિશ્વાસ નથી યાદોનો એથી  બહેલાવતો  નથી

દિલ  સળગતું  હું  રાખું  એ  પણ  રોશની  કાજે
દીવો પૂછે બળવાનો અર્થ એથી પેટાવતો નથી

રૂબરૂ  નહીં  સ્વપ્નામાં  કમ  સે  કમ  આવી જતે
કાલે   મળીશું   એમ   એને   સંભળાવતો   નથી

મારે  ને  ખુદા   વચ્ચેજ   રકઝક  રોજ  થાય  છે
એ  બોલતો  નથી  ને  હું  એને બોલાવતો  નથી
મુકુલ દવે ‘ચાતક’

It’s not like you don’t knock on doors
Why don’t I explain my memories myself

Drink we drank after your tea
Found thirst does not quench thirst

Where in my heart do I keep them?
This does not overturn the chapter of the past

Memories are the cry of love and nothing else
Faith does not entertain memories

Keeping my heart burning is also the cause of light
The lamp does not mean to revolt

Not face to face, at least in a dream
He doesn’t hear that we will meet tomorrow

Rakshak happens every day between me and God
He doesn’t speak and I don’t call him

ऐसा नहीं है कि आप दरवाजे नहीं खटखटाते हैं
मैं अपनी यादों को खुद क्यों नहीं समझाता

हम आपकी चाय पीने के बाद पी गए
मिली प्यास से प्यास नहीं बुझती

मेरे दिल में मैं उन्हें कहाँ रखता हूँ?
यह अतीत के अध्याय को पलटता नहीं है

यादें प्यार का रोना हैं और कुछ नहीं
विश्वास यादों का मनोरंजन नहीं करता

मेरे हृदय को जलाए रखना भी प्रकाश का कारण है
दीपक का अर्थ विद्रोह करना नहीं है

कम से कम एक सपने में, आमने सामने नहीं
वह यह नहीं सुनता है कि हम कल मिलेंगे

मेरे और भगवान के बीच हर दिन रक्षक होता है
वह नहीं बोलता है और मैं उसे नहीं बुलाता हूं
http://www.gujaratibookshelf.com/MUKUL-DAVE/CHATAK-SKY?sort=p.price&order=ASC

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*