Gujarati Gazal
કોઈ   આપો   નામ   મ્હોરાંથી   હું   જકડાયો  છું
આપણે  શું  કરી  શકીએ  કાફલાનો  હું કાયો  છું
એ  વર્તાય  છે  મૌનમા, વાણીમાં  ને   ચોપાસમાં
એ  મળે  મને  સફરમાં  તોયે   હું   શમણાયો   છું
આમ   એ   ડોકાય   છે    જયારે  ખંડેર  બારીએ
સાદ   પાડુ   તો   ત્યાં એ  પણ   હું   પડઘાયો  છું
અમસ્તોએ   ફૂલ   જેવો   હું  નાજુક  સ્પર્શ  છતાં
સાન્નિધ્યમાં  પાંદ   પાંદ   તોયે  હું  વિખરાયો  છું
મ્હેંક  થીજી  ગઈ છે જન્મોજન્મનાં શરીરમા પણ
તોયે સદીથી મૃગજળના હરણાથી હું વીંધાયો છું
મુકુલ દવે ‘ચાતક’

 

Gujarati Gazal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *