છે પ્રણયનું નામ તો સાગર કયાં પીવાય છે ?મુકુલ દવે ‘ચાતક ‘

છે  પ્રણયનું  નામ  તો  સાગર  કયાં   પીવાય   છે ?
છે  તરસ  તારી   નદી   જેવી   કયાં    છીપાય   છે     ?

રંજ  ના  કર  મિલન  કે   વિરહ   ઘડીનો   સાયબા
ને   નજીવા   દુઃખમાં  નયનો   કયાં   છલકાય  છે ?

આંસુઓની    ધારમાં   હસતાં   રહ્યા  તુજ  ચાહમાં
સ્પર્શ્યા    દડતાં   ગરમ   આંસુ   કયાં   ફૂંકાય    છે ?

વાદળાં   વરસી   રહ્યા    છે   આજ   મુશળધાર  ને
આ  તરસ  સમું  કોઈ સરિયામ તો  ક્યાં ભીંજાય છે ?

તું   મને  પ્રભુ   દૂર  રહી   કેવી  રીતથી  પામી  શકે
” હું પડ્યો છું ભૂલો “ટહૂકો તુજ ને  ક્યાં સંભળાય છે ?

મુકુલ દવે ‘ચાતક ‘

Where is the name of love, Sagar?
Where is the thirst like your river?

Ranja na kar milan ke virah ghadino saiba
Where are the tears in the slightest sorrow?

Smiling at the edge of tears in your tea
Where are the warm tears that flow when touched?

The clouds are raining today
Where does one get soaked in this thirst?

How can you keep me away from the Lord?
“I have made mistakes” Where do you hear Tahuko Tuj?

प्रेम, सागर का नाम कहां है?
तुम्हारी नदी जैसी प्यास कहां है?

रांझा न कर मिलन के विरह घड़िनो सायबा
थोड़े से दुःख में आँसू कहाँ हैं?

अपनी चाय में आँसू के किनारे मुस्कुराते हुए
छूने पर बहने वाले गर्म आँसू कहाँ हैं?

आज बादल बरस रहे हैं
इस प्यास में भला कोई कहाँ डूबता है?

आप मुझे प्रभु से दूर कैसे रख सकते हैं?
“मैंने गलतियाँ की हैं” ताहुको तुज कहाँ सुनते हैं?

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*