જિંદગી   રથનાં   બનો  સારથિ, અર્જુન  હું બની જાઉં  છું
ફળ   રૂપે   માળાજ   આપી,  હું   પરોવું  ને તું  સંતાઉં  છું ,

આંખમાં   કાજલની   માફક  આંજ્યાંતા  એમને  જે  પળે ,
ત્યાં દિવ્ય અણમોલ કામણથી ,હું મીરાંમાં પ્રકટ થાઉં  છું ,

ને   હતા  ભજનો મર્મરના, ને  રિસાઈ ને ય   જાઓ  તમે ,
મૌન  ની  તારી   મહેર થી,   સુદામા   રંગ    રેલાઉં     છું ,

છેદ   સોંસરવા   પડે    છે   શ્વાસના ને  વીંધાઈ   જાય  છે ,
ફૂંક   થઈ   હું   વાંસળીમાં  જાઉં, પાછો  સૂર થઈ આવું છું ,

એક  પણ  બારી  ઉઘાડી એ  નથી રાખી તેં  મન પાર ની ,
હું  કળી  ના મન  શક્યો તારું, હું થઈ મોરપીંછું ડોકાઉં  છું ,

ફૂંક   જો   ના   હોત   તારી,  હવા  ના   હોત  અવકાશમાં ,
જળ   ભરેલી   વાદળી  આવે  ક્યાંથી  ત્યાં હું અટવાઉં છું

મુકુલ દવે ‘ચાતક’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *