જે તરસ લઈને નદી ફરે છે સમંદર લઈ આવે ,મુકુલ દવે ‘ચાતક ‘

જે   તરસ   લઈને   નદી   ફરે   છે  સમંદર  લઈ   આવે
તું  તરસ  ના બાંધ  હોઠે  એ  જામ  તરબતર લઈ આવે

ઝાલ્યો   તારો   હાથ   ત્યારથી   ખુશ્બૂ   ચારે  બાજુ   છે
ખુશ્બૂ  ગુલાબોની  તું  સમેટે  એ  કીમિયાગર લઈ આવે

આંખ  તારી  તળાવ   છે   કાયમ   હું  જોઉં  છું   ખુદ  ને
પણ જયારે તારી આંખ મળે છે તું સચરાચર લઈ આવે

દિલ્લગી    તું    જ્યાં   કરે    ધબકાર    ઊછીનો  રહે  છે
જીવવાનો   આમ  બસ   એવો   તું   દસ્તૂર   લઈ  આવે

આંખની     પાંપણ     જયારે    પટપટાવે     છે     ત્યારે
તારી  પ્યાસી  આંખો  ત્યારે વરસાદ ઝરમર લઈ  આવે
મુકુલ દવે ‘ચાતક ‘

The one who walks the river with thirst brings the sea
You bring the jam on your lips without thirst

The fragrance has been all around since your hand
You can bring the alchemist with the scent of roses

The eye is your lake forever I see myself
But when your eye meets you bring Sacharachar

Dillagi, wherever you do, the heartbeat remains low
You just have to be more discriminating with the help you render toward other people

When the eyelid blinks
When your thirsty eyes are dripping with rain

जो प्यास के साथ नदी पर चलता है, वह समुद्र लाता है
आप प्यास के बिना अपने होठों पर जाम लाते हैं

तुम्हारे हाथ में चारों तरफ से सुगंध आ रही है
आप गुलाब की खुशबू के साथ कीमियागर ला सकते हैं

आंख तुम्हारी झील है हमेशा के लिए मैं खुद को देखता हूं
लेकिन जब आपकी आंख मिलती है तो आप सच्चरहार को ले आते हैं

दिल्लगी, आप जहां भी करते हैं, दिल की धड़कन कम रहती है
आपको बस उन लोगों के साथ अधिक भेदभाव करना होगा जो आप अन्य लोगों की ओर प्रस्तुत करते हैं

जब पलक झपकती है
जब बारिश से आपकी प्यासी आँखें टपक रही हों

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*