તમારી   આંખનો   પ્યાલો   હું   પીતા   પી  ગયો  છું
તમારા    કેફની    ઉષ્મા    વિના    થીજી    ગયો   છું

છલકવું   હોયતો   ભીંજાઈને   તમે   આવીને  વરસો
હું    પાંપણની    બધી    ભીનાશને   ભૂલી   ગયો   છું

હવાના  સૂસવાટે  જ્યાં  તમારી  લટ  ગાલે  અડે   છે
ત્યારથી  જીદે  ચઢેલી ઈચ્છા પંપાળી બહેકી ગયો છું

શ્વાસની     ઉષ્માનો     કેફ      શરીરે      ચાખ્યો     છે
ત્યારથી   શ્વાસની   વેઠી   અડચણો   તૂટી   ગયો   છું

કહું    છું    વાત   આખી   સાંભળો    મારી    ધ્યાનથી
હું દિનરાત છેતરી મુજને એક જિન્દગી જીવી ગયો છું

મુકુલ દવે ‘ચાતક ‘

I drank the cup of your eye
Freeze without the heat of your cafe

You come and rain soaking wet
I have forgotten all the wetness of the eyelids

A gust of wind where your braids touch the cheeks
Since then, I have been overwhelmed by the desire to climb Jide

The caffeine of the warmth of the breath is tasted by the body
Since then I have broken breathing barriers

Listen to the whole thing with my attention
I have lived a life of cheating day and night

http://www.gujaratibookshelf.com/MUKUL-DAVE/CHATAK-SKY?sort=p.price&order=ASC

मैंने तुम्हारी आंख का प्याला पी लिया
अपने कैफे की गर्मी के बिना फ्रीज करें

आप आते हैं और बारिश से भीगते हैं
मैं पलकों का सारा गीलापन भूल गया हूं

हवा का एक झोंका जहां आपके ब्रैड गालों को छूते हैं
तब से, मैं जीद पर चढ़ने की इच्छा से अभिभूत हूं

सांस की गर्मी कैफीन शरीर द्वारा चखा जाता है
तब से मैंने श्वास अवरोधों को तोड़ दिया है

पूरी बात मेरे ध्यान से सुनो
मैंने दिन-रात धोखे की जिंदगी जी है

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *