તારા    સર્જનમાં  સર્જનહાર  પીડા   બેશુમાર  કેમ  છે ,?
આટોપી લે  લીલા સર્જનની સૃષ્ટિ  નિરાધાર  કેમ   છે ,?

આંસુનાં    વહેણને    એ    હૂંફાળા     હાથથી    લૂછતાં ,
દીવાનગીની  પરાકાષ્ઠા એ  દુર્દશા પારાવાર કેમ  છે ?

કંઇક    કંડારેલા   પથ્થરની   ભ્રમમાં     સજદા   કરતાં ,
માનવતા પૂજતાં તારી ઝંખનામાં તું  નિરાકાર કેમ  છે ,?

હે ઈશ્વર,  મૌન  તારું   જુલમ  અસહ્ય    બને   છે   ત્યારે ,
વ્યથામાં  ઊઠે   દુઆ  માટે  હાથ,  તું   લાચાર  કેમ  છે ,?

પ્રણય પંથમાં  છુટાં પડયાં  ને  વર્ષો પછી  રૂબરૂ  મળ્યા ,
નજરમાં  જે  લજ્જત   હતી  તે  આજે  બેકરાર  કેમ  છે ,?

માનવની  લાચારી  ને   મજબૂરીની  લોક મઝા  ઉડાવે ,
“ચાતક ” જ્યાં આસ્થાથી ઊભા રહ્યા ત્યાં બજાર કેમ છે ,?

મુકુલ દવે “ચાતક”
Top 50 Beauty

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *