તેં હાક મારીતી ને પડઘાતી પછી એ જિંદગી ગુજરી હતી, મુકુલ દવે ‘ચાતક’

તેં   હાક   મારીતી   ને   પડઘાતી   પછી  એ  જિંદગી  ગુજરી  હતી
તું  હજું  ગુંજે  છે  એકેક  ક્ષણ દિલમાં પછી એ લાગણી અઘરી હતી

મારો  કદી  થોડો  ઘણો  પણ  વાંક  તો  મારીજ  સમજણનોય હતો
ઘણી તો સમજ આસાન પણ હતી ને છતાં તોયે તે અધકચરી હતી

જુઓ  આમતો  કંઈ પણ નહોતું પત્રમાં તોયે બે વખત વાંચ્યો હતો
ને  તે  છતાં  અર્થની સમજણ ક્યાં હતી એથી વાત પણ વકરી હતી

એ   રાત   પૂનમની   હતી   ને   ચાંદ  પણ  મારાજ  ખોળામાં  હતો
ખૂબી   એ   હતી   કે   ચાહની   સૌથી  જમાવટમાં ફક્ત નગરી હતી

જો   ધાર્યું   હોત   તો   જાતની   આ   કેદને   તું ધરાશય કરી શકત
ને   જીદ   ઉપર   ઉતરી   અફવાઓ  વચ્ચે  તે  જાતને નોતરી હતી
મુકુલ દવે ‘ચાતક’
10 Top cell Phones

That life had passed after you echoed the call
You are still humming. For a moment in my heart, that feeling was hard

Marij never understood even a little bit of my guilt
It was very easy to understand and yet it was half-hearted

Look, there was nothing. He read the letter twice
Even so, owning one is still beyond the reach of the average person

That night was Poonam’s and the moon was also in Maraj Khola
The great thing was that the largest deployment of tea was only in the town

If you had thought, you could have broken this kind of imprisonment
Amidst the rumors, he had led himself

आपके द्वारा कॉल को प्रतिध्वनित करने के बाद वह जीवन बीत चुका था
आप अभी भी गुनगुना रहे हैं। मेरे दिल में एक पल के लिए, वह एहसास कठिन था
मारिज ने कभी मेरे अपराधबोध को थोड़ा भी नहीं समझा
यह समझना बहुत आसान था और फिर भी यह आधा-अधूरा था
देखो, कुछ नहीं था। उसने दो बार पत्र पढ़ा
फिर भी, एक व्यक्ति का मालिक होना अभी भी औसत व्यक्ति की पहुंच से परे है
उस रात पूनम की थी और चाँद भी मरज खोले में था
बड़ी बात यह थी कि चाय की सबसे बड़ी तैनाती केवल कस्बे में थी
अगर आपने सोचा होता, तो आप इस तरह की कैद तोड़ सकते थे
अफवाहों के बीच, उन्होंने खुद का नेतृत्व किया था

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*