દિવાનગી  ને  નફરતના જામ ઘૂંટી આંખમાં પીવાય છે ,
ભીતર  તપીને  જગાવી  પ્રેમજ્યોત ,આંખમાં દેખાય છે ,

હોઠથી  હોઠ,  નયનથી  નયન ને  શ્વાસના  સહવાસમાં ,
તરસતો   ઇશ્કી   ઉન્માદ,   મૌન   આંખમાં   તપાય  છે ,

ધૂંઆધાર   ધોધના  સ્નેહ   કિનારે   ભલે  ખડક  ખડક્યા ,
ચાહતની   પરાકાષ્ઠાના  સમંદર , આંખમાં  ટકરાય  છે ,

સદા   દિવાનગી   ને   નફરતના  મૃગજળની  સંવેદના ,
ભેદ    હૈયામાં   સંઘર્યા,   પ્રીત   આંખમાં   પડઘાય   છે ,

ઊમટી   રહ્યાં  છે   વાદ્ળો   આભમાં   ઢળતી   સાંજના ,
પૂર ઓંસરતાં નથી લાગણીનાં , આંખમાં  હિજરાય   છે ,

હસ્તરેખા તારી ‘ચાતક’ આભના ફલક પર અંકિત  હશે ,
અટપટા હાથનું  નિ:શબ્દ મિલન,  આંખમાં મલકાય છે
મુકુલ દવે “ચાતક”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *