નાળિયેર, ફૂલ, ચાંદલાના  ડંખ  જીરવ્યા  પ્રભુ  પમાય છે
વીંધવા તારું લક્ષ્ય આ રીતે થોડું વેકેશન તારે લેવાય છે

કુટુંબના    સંદર્ભમાં    ખોલ્યા     છે    પાનાં    સૌજન્યના
છે   મહોબ્બતની   મઝા   એતો   હવે   સમજી  શકાય  છે

ભેદ   પામી   તો   શક્યા   અંધાર   ને  અજવાસનો   પ્રભુ
આંખના    અંધારમાં   અજવાસની   કિંમત   મપાય    છે

કોઈ  દી’  તારી  ગૂંગળામણની એ  વાચા  સમજ્યાં  નહીં
પ્રગટી  વાચા  ને  દ્વાર  વાસી   બેઠા  ધાર્યું  તારું  થાય  છે

અસ્થાને     શોધવા     નીકળ્યો     હતો    આજે    શહેરમાં
વ્યાપ્યું  છે  મોજું  તનાવનું  પ્રભુ ,શ્રદ્ધામાં થાકી જવાય છે

જાણું    છું   કે   મંદિરમાં    પ્રભુ    તેં  વધારી  છે   શૂન્યતા
દ્વાર   ખખડાવા   નથી   પ્રભુ , આંખમાં   અશ્રુ   ભરાય   છે

કોઈ    સંબંધ    ક્યાં    ખપ    લાગવાનો   છે   અહીં    પ્રભુ ?
શૂન્યતાનો  ભાર  બસ  ઉઠાવ  પ્રભુ,  તું   ક્યાં   સંતાય   છે
મુકુલ દવે ‘ચાતક ‘
100 Hot Books

Corona-20
The sting of coconut, flower, chandla cures the Lord
This is your first post

Pages courtesy opened in the context of the family
The fun of love is so understandable now

If there is a difference, then the Lord of darkness and light
The value of ajwas is measured in the darkness of the eye

No one understood the words of your suffocation
Pragati Vacha ne dwar vasi betha dharyu taru thay che

Astha set out to find him in the city today
The wave has spread, Lord of stress, tired in faith

I know that in the temple, Lord, you have increased emptiness
Do not knock on the door, Lord, there are tears in the eyes

Where is a relationship to be consumed, Lord?
Just lift the burden of emptiness Lord, where are you hiding
Mukul Dave ‘Chatak’

कोरोना -20
नारियल, फूल, चांडाल का डंक भगवान को ठीक करता है
यह आपकी पहली पोस्ट है

पृष्ठ शिष्टाचार परिवार के संदर्भ में खोला गया
प्यार का मजा अब इतना समझ में आता है

अगर अंतर है, तो अंधकार और प्रकाश का भगवान
आंख के अंधेरे में अजा का मान मापा जाता है

आपके दम घुटने की बात किसी को समझ नहीं आई
प्रगटे वचन न द्वारे वासी बाधु तरु तेय च

आस्था ने उसे आज शहर में खोजने के लिए तैयार किया
लहर फैल गई है, तनाव के भगवान, विश्वास में थक गए

मुझे पता है कि मंदिर में, भगवान, आपने खालीपन बढ़ा दिया है
दरवाजा खटखटाओ मत भगवान, आंखों में आंसू हैं

भगवान भस्म होने का रिश्ता कहां है?
बस खालीपन का बोझ भगवान उठाएं, आप कहां छिपे हैं
मुकुल दवे ‘चातक’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *