જિંદગી મોનાલિસાનું સ્મિત છે 
અર્થની પંચાતમાં પડતો નથી , …….જીતેન્દ્ર વ્યાસ,                                                
પોતાનાથી અલગ થઈને બીજું શું કરી શકે ?     
માણસ   બહુ   બહુ  તો   ટોળે   વળી    શકે। …….અશરફ ડબાવાલા 
જોઈ છે ખુલ્લાં હૃદયના માણસોની અવદશા ,                                                      
દોસ્તો મોઘમ વાતને હું  સાચવું  છું  ત્યારથી  ……..છાયા ત્રિવેદી   
રોજ દિલમાં થાય કે  સાલસ થવું ,
 ખૂબ  અઘરું છે  અહીં માણસ થવું  ………કિશોર મોદી 
મકાનોમાં   લોકો   પુરાઈ  ગયા  છે ,
કે માણસને માણસનો ડર હોય જાણે  ……આદિલ મન્સૂરી 
સાંજ પડતાં સૂર્ય પણ થાકી ગયો ,
રોશની  માટે  લડત  મોંઘી  પડી  ………તુરાબ ‘હમદમ ‘

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *