પ્રેમ પર મારું જાગરણ હતું ને સિતારો પણ ખર્યો હતો ,મુકુલ દવે ‘ચાતક’

પ્રેમ પર મારું  જાગરણ હતું  ને સિતારો પણ ખર્યો હતો
આસ્થાને   પુરી   કરવા  મેં   શ્રદ્ધાનો  દીવો  ધર્યો  હતો

એજ અંધકારને પૂછવાનો હક છે એ તડકાના માણસને
છાંયડાને    કાજ    અવિરત    કેટલું   તું   એ  ફર્યો હતો

જિંદગીભર   જળ   લઇ  તું   મૂર્તિને   ચમકાવતો  રહ્યો
એમાં  તિખારવા  ના  રહ્યા,  પરમાત્માને કરગર્યો હતો

તું   રમત  છોડી  ગમે   ત્યારે   જઈ  શકતો  હતો  જ્યાં
મેં   ખુલ્લી  કિતાબ  રાખીને  અજબ  સોદો   કર્યો  હતો

આપની  કોરી  આંખમાં  મારું  પ્રતિબિંબ જોઈને સતત
એ  અલૌકિક  શુદ્ધિમાં  ચકચૂર  નશો મારો ઉતર્યો હતો

તિખારવો =દેવતાનો તણખો
મુકુલ દવે ‘ચાતક’
adstatus
https://www.indiblogger.in/tag/kavya

 had an awakening on love and the stars also fell
I carried the lamp of faith to fulfill the faith

The man of the sun has the right to ask the same darkness
How long did you return to work in the shade?

You have been shining the idol with water all your life
It did not stay sharp, it was hard on God

Wherever you could leave the game anytime
I made a weird deal by keeping the book open

Constantly seeing my reflection in your blank eye
I was intoxicated in that supernatural purification

Tikharvo = the spark of the deity

मुझे प्यार पर एक जागृति आई और सितारे भी गिर गए
मैंने विश्वास को पूरा करने के लिए विश्वास का दीपक चलाया

सूरज के आदमी को एक ही अंधेरा पूछने का अधिकार है
आप कब तक छाया में काम पर लौट आए?

आप जीवन भर मूर्ति को पानी से चमकाते रहे हैं
यह तेज नहीं था, यह भगवान पर कठिन था

जहां भी आप कभी भी खेल छोड़ सकते हैं
मैंने किताब खुली रखकर एक अजीब सौदा किया

लगातार अपनी खाली आंखों में मेरे प्रतिबिंब को देखकर
मैं उस अलौकिक शुद्धि में नशे में था

तिहारवो = देवता की चिंगारी

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*