પ્રેમ હો કે બંદગી આ બંધ આંખે હું નિહાળી શકું,મુકુલ દવે ‘ચાતક’

પ્રેમ  હો  કે  બંદગી  આ  બંધ  આંખે   હું   નિહાળી   શકું
આંખ  ખોલું  ત્યાંજ  નિરંતર ચાહમાં  તું વાત ટાળી શકું

છે  ઈશારો  સ્હેજ  કરવો  ખૂબ  ભારી પણ ખુલાસા અર્થે
કૈં  અધૂરપને  કહેવા તારીજ પાંપણ નીચી તું ઢાળી શકું

શોધતાં  ના પણ જડે તોયે થાય ગાયબ દર્દ ચાહે તું જો
પ્રેમની   ધારાને   મારી   કોર   કંડારી   તું   વાળી    શકું

એક  સીધો  પ્રશ્ન  છે  મુજ  બંદગીમાં  આ જગતમાં તને
ચાહમાંએ  તું  ઉજાળી  પણ  શકે, નહિતો  તું  બાળી શકું

દર્દ  એવા  પણ  છે  હરપળ  ભૂલવા હોય ભૂલાતાં નથી
ઋણ ચૂકવવા સામે કિનારે સ્મરણે જિંદગી તું ગાળી શકું
મુકુલ દવે ‘ચાતક’

Love that Bandagi I can see with this closed eye
Open your eyes, there you can avoid talking in constant tea

The gesture is too heavy to make sense
You can lower the date palm to tell Kain Adhurap

Even if you don’t find it, it will disappear if you want the pain to disappear
You can turn the stream of love into my core

There is a direct question in this world of Muj Bandagi
You can light it in tea, otherwise you can burn it

The pain is also such that Harpal does not forget to forget
You can spend your life on the shore remembering to pay off the debt
Mukul Dave ‘Chatak’

प्यार करो कि बंदगी मैं इस बंद आंख से देख सकता हूं
अपनी आँखें खोलें, वहाँ आप लगातार चाय में बात करने से बच सकते हैं

इशारा समझ बनाने के लिए बहुत भारी है
Kain Adhurap को बताने के लिए आप खजूर को कम कर सकते हैं

यहां तक ​​कि अगर आप इसे नहीं ढूंढते हैं, तो यह गायब हो जाएगा यदि आप चाहते हैं कि दर्द गायब हो जाए
आप प्रेम की धारा को मेरे मूल में बदल सकते हैं

मुज बंदगी की इस दुनिया में एक सीधा सवाल है
आप इसे चाय में हल्का कर सकते हैं, अन्यथा आप इसे जला सकते हैं

दर्द भी ऐसा कि हरपाल भूलना नहीं भूलता
आप अपने जीवन को कर्ज का भुगतान करने के लिए याद कर किनारे पर बिता सकते हैं
मुकुल दवे ‘चातक’

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*