બારણાં  ખુલ્લા  છે  પણ  એ  પ્રતીક્ષાને પોંખવી  ક્યાં
પ્રેમ   છે   પણ  તૂટતાં  એ   વિશ્વાસને  કણસવી  ક્યાં

આજ  પણ  એ  આંખમાં ઝળહળ મસ્તી છે જે તરી છે
જે   હતો  પહેલા   નશો   એ   પ્યાસને  હંફાવવી ક્યાં

તેં  પહેલા જે  આગ સળગાવી હતી ઠંડીતો  થઈ ગઈ
આંખમાં   જે    ચિનગારી   છે   એને   પેટાવવી   ક્યાં

આમ   સાથે   કૈં   વિતાયેલા   સમયને   રોકવો   કેમ
સળગતી આ આગ બુઝાવા વાદળી વરસાવવી ક્યાં

એ   ક્યારેક  તો  મહેફિલમાં  આવશે  એ  આશથી  હું
લઈ  ઉમ્મીદને જવું  પણ  એ  લાવે  છે  લાગણી ક્યાં

મુકુલ દવે ‘ચાતક’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *