બ્રેડબટરના નાસ્તાથી લોકોની અહીં સવાર પડે છે ,ચાતક

બ્રેડબટરના   નાસ્તાથી    લોકોની  અહીં  સવાર  પડે  છે ,
બખડજંતરના  અહીં  નિશ દિન ઘરમાં અખબાર પડે  છે ,

લૂંટફાટ    બાળત્કારની   બૂમ   ને    દુનિયાનો    અંજપો ,
ઊઠતાની   સાથ     હથોડાના    અહીં    પ્રહાર   પડે      છે ,

માનવના  ડગલે  ને  પગલે પ્રાણ  સસ્તા  થઇ  ગયા  છે ,
અકસ્માતોથી    રસ્તા    પર   ચીસના   પોકાર   પડે   છે ,

જોઈ  અવાચક થઈ જાઓ આઠે પ્રહર  બેશુમાર તમાશા ,
ભ્રષ્ટતંત્રમાં    બહુમાળી   મકાનોના    ભંગાર   પડે    છે ,

મંદિર,  ચર્ચ   ને  ગુરુદ્વાર,  મસ્જિદના  વાડાઓના નામે,
લાશના   ઢગલાના   પણ   ધરતીપટ પર  ભાર પડે  છે ,

દોસ્ત, દુશ્મન  ને  દુશ્મન, દોસ્ત  ક્યારેક થઈ  જાય   છે  ,
ટોળાના      પથ્થરોનો    મરણતોલ    માર    પડે      છે ,

વામણી   થઈ  ગઈ   દુનિયા   કોઈ   પણ  ,ઉપાય  વિના
શયતાની   હોડને  કારણ   છળ  પ્રપંચો   પાર   પડે   છે ,

મુકુલ દવે “ચાતક”
Top 10 Tablets computers Components

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*