મોકલજે   કોરોકટ્ટ   કાગળ,   પ્રેમનો   અવસર   નહીં   લખું
સ્નેહના    સહવાસના    ઉન્માદની    ઝરમર    નહીં     લખું ,

છે     સૂર    અલૌકિક     ઘેરો     રંગ     ચડે   પ્રીતિનો   સદા ,
પ્રીતઘેલી રાસલીલા  રમશું રાગનો કીમિયાગર  નહીં  લખું ,

શ્વાસમાં     કોણ     પાંગરે     સદાય    આંખમાં      પડઘાય ?,
હથેળીમાં   ઉભરતા  પ્રેમના   સૂરજનું   મુકદ્દર    નહીં   લખું ,

પ્રીત   ખુદ   રબ   હોય   માનવમાં    માનવ   પ્રગટાવી   દે ,
મોકલજે  કોઈ રીત સજ્દાની,બંદગીની બે-અસર નહીં લખું ,

હોય    સદાય   લાગણી    પ્રેમ,  પ્રતીક્ષા   ને   વ્યાકુળતાની ,
મોકલજે   ઉલાળતાં  નયન,  લાડ  અજરાઅમર  નહીં  લખું ,

‘ચાતક’  તરસ્યા  નયનનાં  અષાઢી  નીર  પ્રણયમાં  ઢળ્યાં
હિલ્લોળે   ચડી   ઊર્મિ   ઋણાનુંબધની,  અસર    નહીં   લખું ,,
મુકુલ દવે “ચાતક”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *