રેશમી ઘનઘોર જુલ્ફોને ઝટકો તો ખરા ,મુકુલ દવે ‘ચાતક’

રેશમી    ઘનઘોર    જુલ્ફોને    ઝટકો   તો   ખરા
છાયા  બની  ક્યાંક  તો  મુજપર  વરસો તો ખરા

જે   તમે   લખતા   નહોતા  એ  આંખે વંચાય  છે
પાંપણો   ઢાળીને   મારી  પાસે   ઉઘડો તો  ખરા,

ઓળખું   છું   તારા   સુંવાળા   ટેરવાના   સ્પર્શને
જાતથી  દૂર  રહીને  સ્વપ્નામાં  અડકો  તો  ખરા

આમ   લઈને   તરસ   ક્યાં   ને  ક્યાં  તું ફર્યા કરે
બસ પ્રથમ વરસાદમાં આવીને પલળો  તો ખરા

આજ  ફરી  ચાંદ  પૂનમનો જોઈ આવ્યો  વિચાર
જોઈ  તને  પ્રશ્ન  છે, ધરતી  પર ઊતરો તો  ખરા
મુકુલ દવે ‘ચાતક’
Tweak the silky ruffles
If it becomes a shadow, it will rain on Mujapar somewhere

What you didn’t write is eye-catching
Open your eyes to me,

I recognize your soft touch
Stay away from yourself and get caught up in dreams

In this way, wherever you go, thirst will return
Just come in the first rain and get wet

Today I saw Chand Poonam again
See you have a question, if you land on earth

adstatushttps://www.indiblogger.in/tag/kavya

सिल्की रफल्स को ट्वीक करें
यदि यह एक छाया बन जाता है, तो यह मुजापर पर कहीं बारिश होगी

आपने जो नहीं लिखा वह आंख को पकड़ने वाला है
अपनी आँखें मेरे लिए खोलो,

मैं आपके कोमल स्पर्श को पहचानता हूँ
खुद से दूर रहें और सपनों में फंस जाएं

इस तरह, आप जहां भी जाएंगे, प्यास वापस आ जाएगी
बस पहली बारिश में आओ और भीग जाओ

आज मैंने चांद पूनम फिर से देखी
देखिये आपके पास एक प्रश्न है, यदि आप पृथ्वी पर उतरते हैं

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*