લાવ લાગણીને હથેળીમાં લઈ શણગારી જોઈએ ,ચાતક

લાવ  લાગણીને   હથેળીમાં  લઈ    શણગારી  જોઈએ ,
સ્વપ્ન    સાકાર     કરવા    હ્રદયને   પંપાળી   જોઈએ ,

મુક્દરના  હિસાબમાં  પ્રેમનું કોઈ  નામ  ના આપીશ તું ,
ભૂલવા    મુજને     હાથની    રેખા     ભૂંસાવી    જોઈએ ,

નસેનસમાં    જાણે   કોઈ  પડઘાયા   કરે    છે   યુગોથી ,
મૌનના    દર્દને   ખુદ   દૂર   કરવા   રણકારી    જોઈએ ,

હોય  લોકો, ને  હું  અનાયાસ એકલતામાં ખોવાઈ  જાઉં ,
આખરે  અસ્તિત્વ  હોય  શૂન્ય, જાત ઓગાળી   જોઈએ ,

જોવા ખુદને જીવનમાં નિજ આયના પર વિશ્વાસ મૂક્યો ,
“ચાતક” એક શક્યતા  હજી  છે,તેને હચમચાવી જોઈએ

મુકુલ દવે “ચાતક”

   

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*