વેદનાનો બહુરૂપી ચહેરો ચીસ બની ડંખી ગયો હતો ,ચાતક

વેદનાનો   બહુરૂપી  ચહેરો   ચીસ  બની  ડંખી   ગયો   હતો ,
હાંફતા    અરમાનનો    દાવાનળ   સદા  થંભી  ગયો   હતો ,
ભીતરના      શ્વાસો     તૂટીફૂટી        અટકળમાં      પ્રગટયા ,
જીવતર માં સળગ્યા વિના અવિરત ધુમાડો રંગી ગયો હતો ,
અંતે   ચક્રવાતના  સબંધોના  કાટમાળનો  ભાર  ક્યાં  સુધી ,
કોઈના   ઋણા નું   બંધનનો  કરોળિયો   ચઢી   ગયો   હતો ,
પ્રતિક્ષા   કોની   સતત   આંખને   હરશ્રણ  સળગાવી   રહી ,
મૃગજળ  નો   સમુંદર   જિંદગીની   દોડનો જંગી ગયો હતો ,
લાગણીના     પથ્થરોને    પંપાળી   લોહી    લુહાણ   નું   શું ,
“ચાતક ”  લાગણી  નો  અર્થ  શું  તે  રણે  ભટકી  ગયો હતો ,
ચાતક 

       

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*