સગડ પળના મળે તારા કપાળે ચાંદ ઝળહળ લગાવું ,
સમય રોપી ખુલ્લી પાંપણ મહીં પૂનમની હેલી વધાવું ,

કદીક  હું  આંખમાં  સરકાવું  સ્મરણની ઉદાસી લળીને ,
પૂનમની   ચાંદની   વરસે ,  ચહેરાના   ટહુકા   જગાવું ,

અનંત  હોવાપણાના  ઊજવાયેલા   અસ્તિત્વ  ઉત્સવે
ઘરે આવ્યા તમે ને ભાસ્યું સઘળે વંસત,સપના સજાવું ,

કૂંપળ થઇ ફૂટ્યા સર્જનમાં ને ખરવાનું તમારે સંભારણે ,
હતું  વ્યક્તિત્વ  ફૂલની  સુગંધ  જેવું,  સમણાં ને મનાવું ,

કયાંક  ભીનાશ  છે  વાતાવરણમાં,સાવ  છે આભ  કોરું ,
તરસ તોયે છિપાવે ના ,કઈ રીતે તરસ્યાને ઓળખાવું

મુકુલ દવે ‘ચાતક’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *