હૃદયના મંદિરના બારણાં જરાક ખોલી નાખ ,મુકુલ દવે ‘ચાતક

હૃદયના  મંદિરના  બારણાં  જરાક  ખોલી  નાખ
પ્રથમ  દીવો  પ્રગટાવી  મારું  નામ  બોલી નાખ

કરી  લે  હૈયામાં  ડોકિયું  તુજને  દેખાશે  વરસાદ
અશ્રુ   શું   શું   લખે   પ્હેલાં   જખ્મો  ઘોળી  નાખ

ખભા    પર   મૂક્યો   છે    હાથ   મેં    એ    કારણે
સફરનો  થાક  લાગે  નહિ  અબોલા  તોડી  નાખ

તને જોઈ મૌનની વાચાએ રસમ બદલી પણ છે
શબ્દો   હોઠે   લથડે   પ્હેલાં   શબ્દો  જોખી  નાખ

કંડાર્યો   મેં   હતો   ખુદ   માર્ગ   તો  તારા  ઘરથી
ફૂટ્યાં   માર્ગ   ઘણાં   મળુ  તો  ક્યાંક  રોકી  નાખ
મુકુલ દવે ‘ચાતક’
10 Top cell Phones

Open the doors of the temple of the heart a little
Light the first lamp and say my name

You can see the rain in Kari Le Haiya
Dissolve the wound before the tear writes

I put my hand on his shoulder because of that
Don’t get tired of traveling, break Abola

Seeing you, the word of silence has also changed the ritual
Look at the words before the words on the lips

Kandaryo, I was on my way from your house
If you find a lot of cracked roads, stop somewhere

दिल के मंदिर के दरवाजे थोड़े खोल दो
पहले दीपक जलाओ और मेरा नाम कहो

आप करि ले हईया में बारिश देख सकते हैं
आंसू लिखने से पहले घाव को हटा दें

मैंने उसके कारण उसके कंधे पर हाथ रख दिया
यात्रा से थक मत जाओ, अबोला को तोड़ो

आपको देखकर, मौन शब्द ने भी अनुष्ठान को बदल दिया है
होठों पर शब्दों से पहले शब्दों को देखें

कंदारियो, मैं तुम्हारे घर से अपने रास्ते पर था
यदि आपको बहुत अधिक टूटी हुई सड़कें मिलें, तो कहीं रुकें

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*