હોઠ પર છે હજુ તરસ ને આંખમા દરિયા જેવું લાગે છે ,મુકુલ દવે ‘ચાતક’

હોઠ  પર  છે  હજુ  તરસ  ને  આંખમા  દરિયા  જેવું લાગે  છે
કોણ  આવ્યું  છે  તરી  હજુ ખારાશથી છલક્યા જેવું લાગે  છે

જો   પવનથી   જૂલ્ફો   તારા   રૂપાળા   ગાલ   પર   ઉડે   છે
ને  ઘૂંઘટ  ખુલ્લી  જતાં  જુદી  સવાર  પડ્યા  જેવું  લાગે   છે

સમજી   વિચારી   તમારી   આંખથી   વાર   કરજો   ને   હજુ
આંખમાં  છે  તીર  પાંપણ  ઢાળી  ને  કબૂલ્યા  જેવું લાગે  છે

હા, તમારી  હાથની  રેખા  સ્પર્શતાં   દિલને  થઈ   છે  શાંતિ
હસ્તરેખા એની અંકિત થઇ જતાં મુકદ્દરે ઝંખ્યા જેવું લાગે છે

હાક  તેં  મારીતી  કદી  યુગો  થયાં  ઘણાં  તો  પણ  હું  આજે
ગુંજી  રહ્યો  છું  શ્વાસમાં  તારા  એ  પછી જાગ્યા જેવું લાગે છે
મુકુલ દવે ‘ચાતક’

There is still thirst on the lips and the eyes feel like the sea
Who has come to swim still feels like salty

If the wind blows on your beautiful cheeks
Feeling we have ‘Run out of gas’ emotionally

Think with your eyes and still
There is an arrow in the eye

Yes, touching the line of your hand has brought peace to the heart
It looks like a sack that encloses with a drawstring

Haak, you have never been killed, even though there are many, I am today
I am humming, the stars in my breath feel like space after that

अभी भी होंठों पर प्यास है और आँखें समुद्र की तरह महसूस करती हैं
जिसे तैरना आता है वह आज भी नमकीन जैसा महसूस करता है

अगर हवा आपके खूबसूरत गालों पर बहती है
यह महसूस करते हुए कि हमारे पास भावनात्मक रूप से ‘रन आउट ऑफ गैस’ है

अपनी आंखों से सोचें और अभी भी
आंख में तीर है

हां, आपके हाथ की रेखा को छूने से दिल को शांति मिली है
यह एक बोरी की तरह दिखता है जो ड्रॉस्ट्रिंग के साथ संलग्न होता है

हाक, तुम कभी नहीं मारे गए, भले ही कई हैं, मैं आज हूं
मैं गुनगुना रहा हूं, मेरी सांसों के तारे उसके बाद अंतरिक्ष की तरह महसूस करते हैं

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*