હ્રદયના દર્દ કાયમ જિંદગીમાં વહેતા અર્શ્રુંથી ધોવાતા નથી ,ચાતક

હ્રદયનાં  દર્દ કાયમ  જિંદગીમાં  વહેતાં અશ્રુ થી  ધોવાતાં નથી ,
માર્ગ    પુણ્યપાપના   કેવા ,   કર્મોનાં   નિશાન    ભૂંસાતાં  નથી ,

પ્રભાતે   સૂરજ   અહીં   એનો  એજ   નિશદિન  ઊગતો હોય   છે
ડાળખીથી  પહેલા કિરણે ઊડતાં પંખી  નિજ ડાળે ટહુકાતા નથી ,

ને    શોધતા   રહ્યા   અમે     એને   જિંદગીના   અર્થને   શોધવા ,
રહસ્યો સર્વે  વ્યાપક  છે,  જે  કોઈ   જગ્યાએ  ખુદ દેખાતાં  નથી ,

મૌન  કોણ  જાણે  એમની  નૈન-પાંપણે  બેસી સતત  વાચા બને
હ્રદયમાં ભાર છે એમની મહોબ્બતનો તેથી  હોઠ મલકાતા નથી ,

“ચાતક” સદાય આ કોરા કાગળ પર જિંદગીથી શું લખાઈ ગયું ?,
એણે   કરેલા  આંગણાના   ઉંબરે  પણ  દીવા  ઓલવાતા  નથી ,

મુકુલ દવે “ચાતક”
Top 10 Tablets computers Components

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*