હ્રદયના ભીતર પિંજરને ધીરેથી સ્પર્શજે તે પથ્થર નથી ,ચાતક

હ્રદયના પિંજરની  ભીતર  ધીરેથી  સ્પર્શજે,  તે  પથ્થર  નથી ,
પવનમાં   પુષ્પોની   ખુશ્બૂના   હાર્દને    સૂંઘજે   અત્તર   નથી ,

જોયા  નહીં  એમણે  જખ્મો,  મેં  વેદનાની  વ્યથા    સંભળાવી ,
આંખોમાં એમની  મસ્તીનો  કેફ  છે, જઝબાતની  અસર  નથી ,

પાનખર   ને    વસંતની    હવા  અહીંયા   બન્ને   છે   જીવનમાં ,
કોઈએ   તેથી   કહ્યું     છે    કે    જિન્દગી   અહીં   બંજર    નથી,

તટપર  ઊભા   રહી  સાગરમાં જાળ ફેંક્યે  મોતી કદી  ના  મળે ,
ડૂબ્યા  વગર   મોતી   મળી   જાય  એવો  કોઈ   સમંદર   નથી ,

તારા નગરના મેળામાં એકલો પડતાં કોલાહલ  વીંટળાઈ જાય ,
ફૂરસદથી   સુઈ   જવાય   એવી   અહીંયા   કોઈ    કબર   નથી ,

મીરાં    ને     શંકરે   જે    વિષ   પીધું   તે     કાતિલ    ન    હતું ,
અવિરત  જીવનમાં ઝેર પીવાય એના  જેવું  બીજુ  ઝહર  નથી ,

ને   તરસ્યા   “ચાતક”ની    હોય   છે    તરસ  બે  ચાર   બુંદની ,
સહરાના રણમાં વરસાદ  વરસી  જાય  એવું  તો  મુકદર  નથી ,

મુકુલ દવે “ચાતક”
Top 10 Tablets computers Components

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*