Month: May 2012

મદિરા પી રહ્યો છું જુઠું નહી બોલું ,ચાતક

ખુદા થઈ જાય છે …. મદિરા  પી  જુઠું  નહી બોલું સ્વર્ગ થઈ જાય છે , નશામાં માણસ  સદા  ખુદા    થઈ    જાય    છે. રહેમ શું   આ  નથી ,  ખુશનુમા થઈ   જાય…

આંખો ને ચકચૂર કરી દઉં, મદિરાના બહાને,ચાતક

બહાનું ના મળે . આંખો ચકચૂર કરું મદિરાના બહાને બહાનું ના  મળે પ્રેમનો  ઉતરી ગયો સદા નશો કોઈ બહાનું ના  મળે . તારા શહેરમાં  ભટ્કુ  નહી, કોઈ  પદ્છ્યાના  બહાને , ખોવાઈ જવું એવી અદાથી,શોધવાનું બહાનું ના મળે…