Month: October 2013

કોઈ કહે પથ્થરના પગથીયા બનાવી મંઝીલ સુધી જવાય છે ,

કોઈ કહે પથ્થરના પગથીયા બનાવી મંઝીલ સુધી જવાય છે ,ટૂંકા  રસ્તાથી  પથ્થર  પૂજી  ઈશ્વરના   દ્ધાર  સુધી  જવાય  છે ,દેવતા  મન મંદિરના   અવિરત …

પોકળ વાંસને વીંધયાના દર્દ ને જઈ પૂછો,ચાતક

પોકળ   વાંસને   વીંધયાના  દર્દને      જઈ  પૂછો , છેદની   પીડા    જિંદગીના    સ્વરને   જઈ   પૂછો , બંસરી     લઈ   શ્યામ   સમજાવે    સ્વરનું   મર્મ , વાંસળી   ફૂંકે   …