Month: July 2016

વીતી પળોના એ સ્મરણમાં ,દાળ પરથી પાંદડું કરગર્યું હશે ,મુકુલ દવે ‘ચાતક’

વીતી  પળોના  એ  સ્મરણમાં ,  ડાળ પરથી  પાંદડું કરગર્યું   હશે ને  એટલે  તો  કોઈ  અણધાર્યું,  વસંતમાં  ખીલતું  ફૂલ  ખર્યું…