Month: November 2018

જે સ્વયઁ સુંગંધ હતા ફૂલોજ,એ સધ્ધર હવે નથી ,મુકુલ દવે ‘ચાતક’

જે  સ્વયઁ  સુંગંધ  હતા  ફૂલોજ, એ  સધ્ધર  હવે   નથીબે   ફૂલો   મૂર્તિ   પર  ચડાવો,  એ  ઈશ્વર   હવે   નથીબસ  નથી  સમજાતું  ખુદા …