દીવાસળીના ઘર્ષણથી   જે  તે  ને    પ્રગટાવીએ  આપણે ,
સળગવાની    જન્મજાત   પ્રકૃતિને   બુઝાવીએ    આપણે ,

તરસના  આભાસોના મૃગજળમાં લીલાશ દેખાઈ રહી  છે ,
અજવાસની ભીનાશને  જડી આંખોમાં  સજાવીએ આપણે ,

તગતગતા   છૂંદણા   તાઉમ્ર   નિરંતર  વદનમાં  ત્રોફાયાં
લીલીછમ લાગણીને વદનમાં સાત જન્મ વાવીએ આપણે ,

આંખના   ટહુકાના   વળગણ   ડોલતી   પાંપણમાંથી  ફૂટે ,
આંખના    પોપચાંમાં    શમણાને      દીપાવીએ    આપણે  ,

ચાતકે   તરફડતી   આંખે   જોયું   તોડી   મર્યાદા  વરસાદે ,
ઝીલી  અનંત  બિન્દુ  આભથી  આંખ   મિલાવીએ આપણે ,

મુકુલ દવે “ચાતક”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*