પંચામૃત,

મેં ગઝલ મૂકી ને તેં હીરો મુક્યોતોયે લાગ્યું મેં મને ગિરો મૂક્યો ———–અશોકપુરી ગોસ્વામી કોઈ પણ ક્યાંયે લખે જો નામ…

પંચામૃત

ફૂલોનાં  સ્મિત  કેવા મોસમ સુધી રહે  છેફૂલોનાં જખ્મ ગણવા અત્તર સુધી તો જા  …………….ભાસ્કર ભટ્ટ પ્યાસ સાચી હોય તો મૃગજળને…

આવ પાસે બેસ આજે દિલ્લગીની વાત કર,મુકુલ દવે ‘ચાતક’

આવ   પાસે   બેસ   આજે   દિલ્લગીની  વાત  કરઆંખથી   આંખો   મિલાવો  જિન્દગીની  વાત  કર છિપતી   નથી  એ  તરસ  પીશું   હળાહળ  ઝંખનાજામ   ઉઠાવ …

શું ઝૂલ્ફોંનીયે હવા અથડાશે આ ઝંઝાવાતમાં ?મુકુલ દવે ‘ચાતક ‘

શું ઝૂલ્ફોંનીયે  હવા અથડાશે આ ઝંઝાવાતમાં ?જામનો  છે  માર, હવા છે તેજ અંધારી રાતમાંતું  મ્હેંકતીતી  સતત  સૌ  બાગબાની જેમ  નેમૂર્ખ …

પંચામૃત

મણકો  છું  પણ હું માળાની બહાર ઊભો છું ,સાચ્ચું કહું તો સરવાળાની બહાર ઊભો છું। ……………અંકિત ત્રિવેદી નથી ખાલી જવા…

છું ન તારા મર્મની વચ્ચે, ન મારા અર્થની વચ્ચે ,મુકુલ દવે ‘ચાતક ‘

છું   ન  તારા  મર્મની  વચ્ચે,  ન  મારા  અર્થની   વચ્ચેહું   હજી   ભટકી  રહ્યો   છું  કોઈ  એવા  સંદર્ભની  વચ્ચે  શહેરના   લોકો   કહે, …